Đăng nhập
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
TT Họ tên Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
Tư pháp Hộ tịch
Ủy ban nhân dân
Lao động - Thương binh - Xã hội
1 Trương Duy Quang Công chức 0377423080
Công an
Địa chính - Xây dựng
2 Võ Đăng Quang Công chức 0983474215 quangvd5@quangnam.gov.vn
Văn phòng
3 Trần Thị Đề Cán bộ 0510 3730002
4 Hội Nông dân TP Tam Kỳ Cán bộ Hội
5 Phan Thị Bích Thương công chức
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND phường Hòa Hương - thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam

Địa chỉ : 546 Phan Châu Trinh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02353.859136; 02353.810266.